Politica de confidentialitate

POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTORA LA NIVELUL SOCIETATII S.C VISTO INTERNATIONAL S.R.L

Din dorinta de a-si proteja clientii si colaboratorii precum si orice persoana care intra in contact cu societatea noastra VISTO INTERNATIONAL S.R.L prin managementul de la cel mai inalt nivel adopta prezenta politica.

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 679/2016/UE privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date a fost aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Dorim să ridicăm nivelul de performanţă şi să realizăm o evaluare realistă a potenţialului societăţii noastre, acest deziderat fiind valabil pentru întreg personalul.

Daca am colaborat cel mai probabil datele dumneavoastra de contact se afla în baza de date a societatii noastre, fiind obtinute în mod direct ca urmare a unor corespondente anterioare, datorita calitatii de client, solicitant de informatii, prestator de servicii sau furnizor al societatii VISTO INTERNATIONAL S.R.L

În dorinţa de a răspunde necesitatii de a proteja datele clienţilor si partenerilor noştri, am decis alinierea la directivele Uniunii Europene prin adoptarea cerintelor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE stabilind următoarele OBIECTIVE STRATEGICE:

Protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care societatea noastra intra in contact prin Respectarea Principiilor care guverneaza Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, respectiv:
Principiul legalitatii, corectitudinii si transparentei. Aceasta impune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu persoanele vizate.
Principiu  limitării scopului. Aceasta impune ca datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime .
Principiu colectarii minimului de date pentru atingerea scopului pentru care s-a obtinut consimtamantul . Conform acestui principiu, datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
Principiul mentinerii datelor actualizate  asigura că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar.
Principiul stocării datelor strict pe perioada pentru care s-a obtinut consimtamantul  . Aceasta presupune ca datele cu caracter personal să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate cel mult timp necesar pentru prelucrarea datelor.
Principiu asigurarii securitatii adecvate datelor astfel incat acestea sa fie integre, confidentiale si disponibile.
Principiu responsabilitatii , operatorul este responsabil de respectarea principiilor enumerate la articolul 5 alineatul (1) din GDPR și trebuie să fie în măsură să demonstreze respectarea acestora.

Pentru realizarea acestor obiective strategice, am stabilit si detaliat in aceasta politica obiective concrete, măsurabile pentru anul in curs si totodata sustenabile pe viitor, care să permită analiza performanţei noastre in vederea protejarii datelor cu caracter personal.
In cazul în care NU mai doriti sa fiti informat despre serviciile, evenimentele societatii VISTO INTERNATIONAL S.R.L , sau daca doriti ca datele dumneavoastra sa fie sterse din baza noastra de date, va rugam sa transmiteti o solicitare de RETRAGERE CONSIMTAMANT la adresa de email bogdan.cojocariu@vistointernational.ro.

Formularul pentru RETRAGERE CONSIMTAMANT il gasiti aici
Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.
S.C. VISTO INTERNATIONAL S.R.L este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteti și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.
VISTO INTERNATIONAL S.R.L nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE). Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.
Societatea noastră va actiona numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a detine anumite cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte comune.
! Nu transmitem, nu vindem si nu cedăm tertilor datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara societatii VISTO INTERNATIONAL S.R.L
Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozitiile privind arhivarea.
Dreptul la acces: Aveti dreptul de a solicita informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta societatea VISTO INTERNATIONAL S.R.L care vă va furniza datele cu caracter personal procesate prin e-mail la adresa bogdan.cojocariu@vistointernational.ro
Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori societatea VISTO INTERNATIONAL S.R.L vă prelucrează datele cu caracter personal prin diferite mijloace în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat, aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.
Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de VISTO INTERNATIONAL S.R.L, cu excepția următoarelor situații:
* Dacă ați încheiat un contract cu S.C. VISTO INTERNATIONAL S.R.L, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate;
* Pot exista situații în care interesele legale obligă la păstrarea acestor date pe termene predefinite. În acest caz, datele vor rămâne în dosare până la expirarea obligațiilor legale si vor fi pastrate in aceleasi conditii.
Dreptul de a vă opune prelucrării: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim.
VISTO INTERNATIONAL S.R.L nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.
Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailing-ului direct: Aveți dreptul să vă opuneți e-mailing-ului direct. Vă puteți dezabona de la informațiile primite, prin transmitere e-mail bogdan.cojocariu@vistointernational.ro cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca VISTO INTERNATIONAL S.R.L să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:
* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, VISTO INTERNATIONAL S.R.L va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, VISTO INTERNATIONAL S.R.L trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
* dacă VISTO INTERNATIONAL S.R.L nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.
Dreptul de retragere a consimtamantului: în cazurile în care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricand.
Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand în continuare valabila.
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus.
Am desemnat o persoana responsabila de urmarirea protecției datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală.
Dacă sunteți de părere că VISTO INTERNATIONAL S.R.L vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta.
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Sibiu, strada Lutului nr. 3, Judetul Sibiu, sau adresa de email a societatii bogdan.cojocariu@vistointernational.ro
S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru.
Puteti consulta versiunea actualizata pe site-ul nostru, aceasta va fi in permanenta actualizata si disponibila.
Prezenta politica reprezinta totodata implicarea personalului societatii VISTO INTERNATIONAL S.R.L, este in responsabilitatea tuturor angajaţilor să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin prezenta declaraţie, să aplice întocmai procedurile şi instrucţiunile de lucru stabilite in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptate şi să contribuie la îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia.